Barion Pixel

Welcome to dance academy. Feel free to write arabesque@mikado.com

Nagykövet pályázat 2024

pole & aerial art

nagykövet pályázat 2024

Paradise Táncművészeti Rúdfitnesz és Légtorna Akadémia, mint Pole and Aerial Art Hungary események szervezője pályázatot hirdet

„Pole and Aerial Art Hungary Nagykövet – 2024” címmel.

“Amikor a Lelked életre kel, 

Isteni alkotóvá válsz 

önmagad és mások örömére.”

Pole and Aerial Art Hungary Nagykövet – 2024 pályázati kiírás

A Paradise Táncművészeti Rúdfitnesz és Légtorna Akadémia (székhely: 1125 Budapest, Galgóczy utca 9-11. A ép. I/6., 18754546-1-43) (továbbiakban: az „Egyesület”), mint a Pole and Aerial Art Hungary események szervezője (a továbbiakban: „Szervező”) pályázatot hirdet „Pole and Aerial Art Hungary Nagykövet – 2024” címmel.

A pályázat tárgya

A Szervező több jelentkező (a továbbiakban: „Pályázó(k)”) közül választja ki azt a személyt/csoportot/egyesületi vagy stúdió szinten képviselt csapatot, aki(k) a Pole and Aerial Art Hungary szellemiségéhez méltó módon, illetve annak küldetésével összhangban képviseli(k) a Szervező által a pályázat időtartama alatt meghirdetett eseményeket, valamint az azokhoz kapcsolódó kampányok együttműködő partnereit.

Pályázati feltételek

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30.

A pályázat, valamint a nagyköveti cím időtartama

A győztes pályázó(k) kihirdetésétől számított 1 év, de legkésőbb a 2025. évi Pole and Aerial Art Hungary esemény utolsó napja.

Jelentkezési feltételek

▪ Pályázati anyag hiánytalan beküldése a jelentkezési határidőig.

▪ Egyéni pályázó esetén betöltött 18. életév; csapatok/csoportok esetében a csapat képviselőjének betöltött 18. életéve.

▪ A Szervező, valamint a kampány együttműködő partnerei érdekeivel, szellemiségével, valamint értékrendjével összhangban álló magatartás a Pályázat időtartama alatt, valamint azt megelőzően és azt követően egyaránt.

A Pole and Aerial Art Hungary 2024 – Nagykövet ideális jelöltje(i), feladatok, kötelezettségek

▪ Nyilvános, aktív felhasználói profilokkal rendelkezik a közösségi média csatornáin (Instagram, Facebook, Youtube, TikTok stb.), amelyeket kizárólag saját maga kezel.

▪ Igényes, kreatív fotós és videós tartalmakat tud készíteni az általa kezelt felületeken, valamint a Pole and Aerial Art Hungary közösségi média felületein való publikáláshoz.

▪ Vállalja, hogy a Szervező által kijelölt koncepció alapján, az előre egyeztetett és jóváhagyott szöveges, illetve képi/videós tartalmú posztokat meghatározott gyakorisággal, határidőre (ütemterv szerint) elkészíti és publikálja, a Szervező által javasolt kereső címkék (hashtagek), valamint az együttműködő partnerek online hivatkozásainak feltüntetése mellett.

▪ Vállalja, hogy fotózáson/videós forgatáson, valamint a Pole and Aerial Art Hungary eseményeken részt vesz a Szervező meghívása alapján.

▪ Vállalja, hogy hasonló promóciós/népszerűsítő tevékenységet más szervezet/személyek által szervezett eseményekkel, a Pályázat időtartama alatt nem folytat, ellenkező esetben a Pályázatból bármikor kizárható.

▪ A PAAH 2023-as versenyen való bemutatkozó megjelenés, illetve performansz bemutatása kb. 3 percben a választott eszközön.

A címmel járó előnyök

▪ Szakmai mentorálás,
Előadóművészeti felkészítésben való támogatás, kreatív együttműködés a szervezővel, mely a 2023 évi Pole and Aerial Art Hungary rendezvényen bemutatásra kerülő performanszra vonatkozik.

▪ Presztízs
▪ Szakmán belüli ismertség növelés
▪ Bemutatkozás a szervezet eseményein
▪ Művészi fotózás
▪ Ingyenes nevezés a Pole and Aerial Art Hungary 2025 eseményre
▪ Promóciós ajándékok

A benyújtott Pályázati anyagra vonatkozó elvárások

 • Jelentkezési lap
  A pályázatra való jelentkezés módja:
  A pályázati anyagot az alábbi linken található Jelentkezési űrlapon keresztül kell benyújtani a jelentkezési határidő végéig, a lentebb megadott kritériumok alapján.

Jelentkezési űrlap

 • Videóanyag
  1-2 perc hosszúságú mp4 formátumú videóanyag feltöltése és beküldése a fentebb megjelölt űrlapon keresztül
  A Pályázatra való jelentkezéshez benyújtott videóanyag nem lehet korábban használt /nyilvánosságra hozott, versenyen vagy egyéb eseményen készült felvétel. Kizárólag  a Pályázatra készült kreatív anyag, új művészeti alkotás/produkció, inspiráló folyamat, motiváló személyes vagy fiktív történet használható, amely korábban máshol még nem jelent meg.
  A Pályázó szavatolja, hogy a benyújtott Pályázati anyagban harmadik személynek nem áll fenn olyan kizárólagos szerzői, illetve felhasználási joga, amely annak felhasználását a Pole and Aerial Art Hungary Nagykövet  2024 kampányban korlátozná vagy akadályozná. A Pályázó szavatolja továbbá, hogy a benyújtott Pályázati anyag tartalma nem sérti harmadik személy személyiségi vagy egyéb jogait.
 • Motivációs levél
  Minimum 1000 – maximum 2500 karakter terjedelmű motivációs levél, amelyben a Pályázó bemutatja saját történetét és elhivatottságát a rúd- és/vagy légtorna műfaj iránt, amelyet képvisel, illetve amelyben kifejti, miért ő lenne az ideális jelölt a nagyköveti cím elnyerésére. 
 • Pályázó social media felületei
  Szükséges mellékelni a Pályázó social media felületeinek (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok stb.), továbbá releváns fotó és videó felvételek linkjét/másolatát az elbírálás érdekében a jelentkezési űrlapon megadott feltöltés útján.

A „Pole and Aerial Art Hungary 2024 – Nagykövet” kiválasztása

A Pályázók által beküldött Pályázati anyagok alapján a Szervező, valamint együttműködő partnerei által kiválasztott Pályázókat a Szervező személyes interjúra hívhatja be. A személyes interjú időpontját a kiválasztott Pályázó(k) személyes értesítés útján egyeztetik a Pályázó(k) által megadott elérhetőségek valamelyikén.

A végleges döntést a nyertes Pályázó(k) kiválasztását illetően a Szervező, valamint a kampányban résztvevő együttműködő partnerei által delegált képviselők hozzák meg, szubjektív mérlegelés alapján, amely döntést kifogásolni, illetve az ellen fellebbezni a Pályázó(k)nak nincs lehetősége. A nyertes Pályázó az elnyert nagyköveti címet nem köteles elfogadni, azonban az arról való lemondását írásban kell megerősítenie legkésőbb 2023. október  15 -ig , ezzel egyidejűleg a Szervező pótnyertest választ a további Pályázók közül.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen pályázati kiírás visszavonására, illetve annak egyoldalú, utólagos módosítására. A „Pole and Aerial Art Hungary Nagykövet – 2024” feladatainak, valamint a nagyköveti címmel járó kiváltságok, juttatások és ellenszolgáltatások tételes részletezése, a kiválasztást, illetve a nagyköveti cím elfogadását követően aláírandó, írásos megállapodásban kerül rögzítésre.