Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Hozzájárulok, hogy a Paradise Táncművészeti, Rúdfitnesz-, és Légtorna Akadémia (továbbiakban: Adatkezelő) a fentebb megadott személyes adataimat a Pole and Aerial Art Hungary eseményein való részvétellel összefüggésben kezelje, az alábbi feltételekkel:

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a jelentkező/résztvevő azonosítása, az jelentkezővel/résztvevővel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, születési hely, dátum, lakcím, email cím, telefonszám.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő a részemre postai úton levelet, elektronikus úton emailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben meghatározott kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.